Živočišná výroba bez hluku a smogu

Ačkoliv zemědělství a chov zvířat provází člověka od nepaměti, jedná se také o oblasti, které často odrážejí moderní trendy v technologiích. Dnešní živočišná výroba si především klade za úkol chovat zvířata udržitelným a ekologicky šetrným způsobem, bez ztráty zisku. Mezi technologie, které mají možnost hrát velkou roli v dosažení těchto cílů, patří 100% elektrické smykové nakladače FIRSTGREEN Industries.

Kravín, kde to bučí efektivitou

V současné době naše nakladače pomáhají pracovníkům hned v několika podnicích zabývajících se živočišnou výrobou. Farmy si smykové nakladače FIRSTGREEN Industries oblíbily z mnoha důvodů. Tím hlavním je univerzálnost jejich využití. Zatímco jiná zařízení zvládnou pouze jednu úzce určenou činnost, nakladače Elise 900 a MiniZ lze využívat přesně podle potřeby díky více než 40 přídavným elektrickým zařízením. Od lopaty po smeták, nakladače FIRSTGREEN Industries se úkolu zhostí s maximálním výkonem a efektivitou. Uplatnění pak najdou v kravínech, stájích, chovu drůbeže a vůbec všech druzích živočišné výroby.

Klid pro zvířata i široké okolí

Kvalitu živočišných výrobků výrazně ovlivňuje prostředí, ve kterém jsou zvířata chována. Hlučné a znečišťující stroje tedy v tomto průmyslu nemají místo. Naštěstí není nutné dělat žádný kompromis – 100% elektrické smykové nakladače FIRSTGREEN Industries produkují nulové emise a minimální hluk. Práci s nakladači lze navíc provádět na dálku, takže se dostanou i do prostor, které mohou být zdravotně závadné pro zaměstnance.

Bezproblémový a ekonomicky výhodný provoz

Práce s nakladači FIRSTGREEN Industries má ještě další velkou výhodu, kterou ocení nejen farmáři. Jedná se o stroje šetrné z hlediska finančních nákladů na jejich provoz. Zatímco dieselové stroje potřebují drahou naftu, napájení elektřinou pro nakladače FIRSTGREEN Industries zajišťuje jak jejich udržitelnost, tak výrazné snížení ceny za každou hodinu práce.