Inovace pro průmysl bez smogu a hluku

Průmysl jako odvětví je od svého začátku úzce spjatý s technologickým pokrokem. Podniky, které dokáží zavést inovativní řešení dříve se stávají těmi úspěšnými. Konkurenční výhody by firmy neměly hledat jenom v samotném výrobním procesu, ale i ve všech činnostech, které s ním úzce souvisí. Patří k nim například transport materiálů, skladování zboží nebo třeba stavební práce v rámci průmyslového areálu. Ve všech těchto oblastech a mnoha dalších dokáží firmám výrazně zlepšit produktivitu 100% elektrické smykové nakladače FIRSTGREEN Industries.

Zdravé prostředí pro pracovníky

Práce s nakladači Elise 900 a MiniZ neohrožuje zdraví pracovníků produkcí smogu a hluku. Během svého fungování totiž produkují nulové emise a jsou mnohem tišší v porovnání s konvenčními dieselovými nakladači. Firmy, které chtějí pro své zaměstnance udržet čisté a zdravé prostředí, by tedy měly rozhodně zvážit výhody elektrických nakladačů oproti klasickým dieselovým strojům.

Multifunkční řešení

V průmyslovém areálu existuje nepřeberné množství úkonů, které naše elektrické nakladače dokáží zastat. Od skladovacích prací přes úklid až po stavební úkoly v exteriéru i interiéru. Nakladače FIRSTGREEN Industries zvládnou všechny tyto činnosti díky více než 40 přídavným zařízením, které nabízíme. Jejich instalace je jednoduchá a lze je ovládat pochopitelně na dálku

Ekonomika provozu

Provoz nakladačů FIRSTGREEN Industries vyžaduje pouze elektrické napájení. Nemusíte tedy řešit nákup AdBlue nebo oleje jako u dieselových strojů. Jakmile je nakladač plně nabitý, dokáže bez přestání pracovat celou směnu, tedy 8 hodin. Po skončení prací nevyžadují naše nakladače žádnou složitou údržbu, takže ušetříte i na servisu.

Průmyslové podniky neustále hledají způsoby, jak zapojit moderní technologie do výroby efektivním a zároveň šetrným způsobem. Z tohoto hlediska představují 100% elektrické nakladače FIRSTGREEN Industries zcela ideální volbu.

Výhodou je také to, že jsou stroje FIRSTGREEN Industries vybaveny vzdálenou správou a diagnostikou. Firmy tak mají dokonalý přehled o tom, jak se se strojem pracovalo, jak dlouho, jak šetrně, zda nebyl stroj přetěžován, zda se pracovalo se strojem podle uživatelského návodu či kde se se strojem pracovalo. Informace jsou dostupné v FIRSTGREEN Industries účtu. Naše servisní oddělení dokáže provádět diagnostiku stroje online, tudíž i servisní úkony jsou touto možností značně zkráceny.